Rekolekcje Adwentowe 20-22 grudnia

„Wznoszę swe oczy ku górom”
To słowa zaczerpnięte z Psalmu 121 zapraszają nas do adwentowego wyjścia na szczyt, by spotkać się z Chrystusem.
Nasz czas rekolekcji będzie podejmował tematykę zaufania, wpatrywania się, wyciszenia by odnaleźć spokój ducha;
chcemy spotkać się z Chrystusem, który rodzić się będzie w naszych sercach.
Zapraszamy wszystkich na rekolekcje w dniach od 20 do 22 grudnia 2019 roku w Ożarowie mazowieckim przy ul Zamoyskiego 19 w Domu Misyjnym Misjonarzy Krwi Chrystusa, rekolekcje poprowadzi ks. Mariusz CPPS

Być może zainteresuje Cię również: